Beautiful Gate dan PRUkasih bersama-sama

membawakan Pelan Perlindungan Percuma

 

PRUkasih adalah pelan perlindungan untuk keluarga apabila

penanggung rumah tidak berupaya bekerja akibat penyakit,

kemalangan atau kematian.

 

Terbuka kepada semua warga OKU di Malaysia, Hanya untuk

500 pemohon sahaja.

 

Syarat-syarat permohonan

– Warganegara Malaysia dengan kad pengenalan warna

biru

– Berumur 18 tahun dan ke atas

– Bekerja pada tarikh mula perlindungan

 

Manfaat-Manfaat

Akibat penyakit atau kemalangan MC selama 5 – 13 hari

* Elaun Makanan – baucer RM20 sehari

Akibat penyakit atau kemalangan MC untuk 14 hari dan ke atas

* Elaun Makanan – baucer RM20 sehari

* Elaun Perumahan – RM124 sebulan

Akibat Kematian Manfaat diberikan untuk maksima setahun

* Elaun Makanan – baucer RM600 sebulan

* Elaun Perumahan – RM124 sebulan

* Khairat Kematian – tunai berjumlah RM1300 sekali

 

Ingin memohon, sila hubungi 0378736579/0378758609

Encik Gan Mun Wai

(Isnin hingga Jumaat 10am-6pm, Sabtu 10am-1pm)

Atau datang ke Pusat Beautiful Gate Petaling Jaya untuk

maklumat lanjut, terima kasih.

pru malay 42802